Ordblind

Ordblindhed eller dysleksi, som er den akademiske betegnelse, er en vedvarende funktionsnedsættelse, omkring den fonologiske forståelse, som skaber store udfordringer med håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering).

I Danmark er mellem 3-7 % af befolkningen ordblind, mens op til 20 % har stave- eller læsevanskeligheder.


Tidlige kendetegn på ordblindhed


  • Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien
  • Vanskeligheder med talesproget
  • Forsinket taleudvikling
  • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
  • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
  • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
  • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
  • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.
  • Hvis der ikke bliver sat ind tidligt, kan konsekvenserne også påvirker andre sprogområder. Det kan f.eks. være problemer med syntaks i skrift og tale, formulering i forskellige genrer, forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. Det kan også påvirke andre fag i skolen. Har man svært ved læsning, kan matematik blive svært, hvis man ikke forstår opgaverne.


Jo hurtigere der bliver sat ind med behandling og øget læsning, jo hurtigere vil du eller dit barn kunne blive hjulpet.

Det er naturligvis ikke kun børn som kan frekventere af ordblindebehandling, det kan alle - også voksne.


Behandlingen foregår med akupunktur og du skal have 3 behandlinger om ugen, 2 uger i træk, eller 2 behandlinger om ugen, 3 uger i træk.

Derefter skal du have 1 behandling om månenden det efterfølgende år.


Se priser på akupunkturbehandling her


Tilbage til forsiden


Kilde: http://etlivsomordblind.dk/dysleksi-og-ordblindhed/


Vi behandler det meste og

hjælper de fleste!